Home

Pacientai ir Globėjai

Meniu

Naudojimo sąlygos

Ši interneto svetainė priklauso Italijos bendrovei „Chiesi Farmaceutici S.p.A.“, kurios registruota buveinė yra adresu Via Palermo 26/A, 43122 Parma, Italija (toliau – „Chiesi“ arba „mes“).

Tam, kad naudotojas (toliau – „naudotojas“ arba „jūs“) galėtų naudotis šia interneto svetaine, jis privalo atidžiai perskaityti toliau nurodytas sąlygas (toliau – „sąlygos“) ir patvirtinti, kad su jomis sutinka.

Jei su sąlygomis nesutinkate, turėtumėte iš šios interneto svetainės išeiti.

1. Teisės į intelektinę nuosavybę

Visos autorių teisės, teisės į intelektinę nuosavybę ir kitos teisės, susijusios su produktais, procesais ir technologijomis, apibūdintomis šioje interneto svetainėje, priklauso „Chiesi“. Naudoti ar atgaminti šios interneto svetainės turinį jums leidžiama tik teikiant vidinę informaciją ir tik laikantis šių sąlygų: (i) turinys negali būti kaip nors modifikuojamas; (ii) grafiniai elementai neatskiriami nuo atitinkamo teksto; (iii) pateikiamas atsakomybės ribojimo tekstas, nurodantis, kad visos teisės priklauso „Chiesi“.

Bet koks šioje interneto svetainėje pateikto turinio publikavimas arba komercinis naudojimas, jei tam nėra aiškaus „Chiesi“ sutikimo, draudžiamas. Bet kokios kitos teisės ar leidimai, kurie šiose sąlygose nėra tiesiogiai paminėti, yra laikomi saugomais. Kitų šalių intelektinė nuosavybė yra identifikuojama visada, kai tik įmanoma, o „Chiesi“ patvirtina savo teises.

2. Informacija interneto svetainėje

Visa informacija, publikuojama šioje interneto svetainėje, yra teikiama be jokių garantijų. „Chiesi“ visada rūpinasi, kad interneto svetainėje skelbiama informacija būtų tiksli ir atnaujinta, tačiau tai nereiškia jokių garantijų dėl šio turinio tikslumo bei patikimumo. Turinys šioje interneto svetainėje jums teikiamas tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų, sąlygų ar kitų papildomų nuostatų.

Chiesi“ gali šią interneto svetainę ir jos turinį be įspėjimo periodiškai atnaujinti, įskaitant informaciją apie produktus ar jų prieinamumą.

3. Atsakomybės ribojimas

Taikomų teisės aktų leidžiama apimtimi „Chiesi“ atsiriboja atsakomybės už bet kokią tiesioginę, gretutinę, ypatingą, susijusią, antrinę arba baudžiamąją žalą, įskaitant nuostolius dėl prarasto pelno, geros valios, galimybės naudotis, duomenų ar kitus nematerialius nuostolius, atsiradusius dėl naudojimosi šia interneto svetaine ar negalėjimo ja naudotis.

Naudotojas privalo apdrausti „Chiesi“ ir jos patronuojančiąsias, pavaldžiąsias ar susijusias įmones, pareigūnus, direktorius, atstovu, darbuotojus ar tiekėjus nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus teisininkų honorarus, kuriuos trečioji šalis privalėjo sumokėti dėl to, kad pažeidėte šias sąlygas, bet kokį teisės aktą ar trečiosios šalies teises.

Šis atsakomybės apribojimas neturi įtakos privalomoms pareigoms, nustatytoms teisės aktais, arba nuostatoms, taikomoms ryšium su piktavališkais veiksmais arba grubiu aplaidumu.

4. Taikytina teisė

Šioms sąlygoms taikoma Italijos teisė. Bet kokie ginčai, atsirandantys ryšium su šiomis sąlygomis, priklauso Parmos teismo jurisdikcijai.

5. Reklamavimas ir skatinimas pirkti

Informacija, pateikta šioje interneto svetainėje, nėra reklaminė, ji nėra pasiūlymas ar skatinimas skirti, pirkti, tiekti, teikti į rinką ar atlikti kitokias operacijas, susijusias su produktais, kurie išsiskiria dėl „Chiesi“ prekės ženklo.

6. Nuorodos

Bet kokios nuorodos į trečiųjų šalių svetaines šioje interneto svetainėje skelbiamos tik naudotojo patogumui. „Chiesi“ aiškiai atsiriboja nuo bet kokios atsakomybės už informaciją, gautą iš trečiųjų šalių šaltinių.

 

APLANKYKITE

„CHIESI“ INTERNETU

Jei prireikia pranešti apie nepageidaujama reakciją į vaistą, kreipkitės į savo gydytoją ir paprašykite, kad jis užpildytų ir pateiktų atitinkamą atvejo aprašą į reikiamą sveikatos priežiūros įstaigą, kaip nurodo farmakologinio budrumo reikalavimai, taikomi jūsų valstybėje. Taip pat turėkite omenyje, kad apie tokius atvejus pacientai, naudodamiesi nacionaline pranešimo sistema, gali pranešti ir tiesiogiai.

 

Pacientams – Jei prireikia pranešti apie nepageidaujama reakciją į vaistą, kreipkitės į savo gydytoją ir paprašykite, kad jis užpildytų ir pateiktų atitinkamą atvejo aprašą į reikiamą sveikatos priežiūros įstaigą, kaip nurodo farmakologinio budrumo reikalavimai, taikomi jūsų valstybėje. Taip pat turėkite omenyje, kad apie tokius atvejus pacientai, naudodamiesi nacionaline pranešimo sistema, gali pranešti ir tiesiogiai.

 

Sveikatos priežiūros specialistams – Jei pageidaujate pranešti apie pastebėtą nepageidaujama reakciją į vaistą, praneškite apie tai į jūsų sveikatos priežiūros įstaigą, kaip nurodo farmakologinio budrumo teisės aktų reikalavimai.

Rethink Fabry

Iš svetainės „Naujas požiūris į Fabry ligą“ išeinate Dėmesio: interneto svetainė, į kurią esate nukreipiami, nepriklauso „Chiesi“ ir nėra pastarosios kaip nors valdoma

Gerai